FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

dec
25

Obavještenje o odbrani završnog rada Samre Korać

Obavještenja

O B  A V J E S T

 

Kandidatkinja Korać Samra, Bechler inžinjer poljoprivrede, javno će braniti završni rad pod nazivom Uticaj ekoloških faktora na privredno-tehnološke osobine stolnih sorti vinove loze na lokalitetu Bivolje brdo – Dubrave " pred komisijom u sastavu:

  1.         dr. sc. Svetlana Hadžić, vanredni profesor na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru na naučnoj oblasti Agroekologija i organska proizvodnja, predsjednik Komisije
  2.  .        dr. sc. Hanadija Omanović, vanredni profesor na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta ,,Džemal Bijedić" u Mostaru na naučnoj oblasti Tehnologija prerade,  član Komisije
  3.                 dr. sc. Semira Sefo, vanredni profesor na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru na naučnoj oblasti Vinogradarstvo i vinarstvo, mentor

Rezervni član: dr. sc. Ahmed Džubur, redovni profesor na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru na predmetu Specijalno voćarstvo,

Javna odbrana završnog rada završnog rada će se održati 28.12.2017. godine na Agromediteranskom fakultretu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru sa početkom u 11 sati u Velikoj Sali Fakulteta.

Završni rad kandidata se može pogledati u Sekretarijatu Agromediteranskog fakulteta svakim radnim danom do 14 sati.

 

 

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.