feb
8

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE ALEKSANDRA ŠUPLJEGLAV JUKIĆ

Obavještenja

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 

oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE

 

ALEKSANDRA ŠUPLJEGLAV JUKIĆ dipl.ing

pod nazivom

 

UTJECAJ NAVODNJAVANJA MIKROKIŠENJEM
NA POMOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLODA TREŠNJE
"

 

Odbrana će se obaviti 15.2.2019. godine u sali 3/II Agromediteranskog fakulteta sa početkom u 12 sati.

 

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 25.1.2019.                                                        DEKAN:

         Prof. dr. Elma Temim