FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
9

Informacija o izboru dekanice

Obavještenja
Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj 09.01.2019. godine, prof.dr. Elma Temim je jednoglasno izabrana za novog dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Profesorica Temim redovni je profesor u trajnom zvanju na naučnoj oblasti "Ukrasno bilje i pejzažna arhitektura", a tokom svoje akademske karijere prošla je sve nivoe akademskih zvanja od višeg asistenta do redovnog profesora. Od strateških funkcija za Fakulet i Univerzitet, bila je glavni rukovoditelj više međunarodnih i domaćih, naučnih i stručnih projekata, prodekan za nastavu 2011/12., kao i prodekan za naučno istraživački rad 2017/18, član UO Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Osim na Agromediteranskom fakultetu i Nastavničkom fakultet , prof.dr. Elma Temim je predavala i na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je bila gostujući profesor na FIN-u.
Iz bogate akademske karijere prof. Temim, izdvajamo objavljene publikacije: 4 knjige, 4 skripte, 43 naučna i 7 stručnih radova, 19 naučno- istraživačkih i stručnih projekata.
Novom dekanu želimo mnogo uspjeha u budućem radu u korist Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i svih njegovih studenata!

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.