maj
30

International Conference Submediterranean Agriculture - ICSA 2012

Obavještenja
Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane autore i učesnike da abstrakte radova (najviše do 100 kucanih riječi) pošalju najkasnije do 15.07.2012. godine. Službeni jezici Konferencije su engleski, bosanski, srpski i hrvatski.

Organizing Committee would like to invite all potential authors and participants to submmit abstracts (up to 100 words), not later than July 15 th  2012. The official Conference languages are English, Bosnian, Serbian and Croatian.
ICSA 2012.pdf
(1,72 MB)

1. Uvod/Introduction

Grad Mostar je ekonomski, kulturni, naučni i turistički centar  Hercegovine. Nalazi se u dolini rijeke Neretve okružen obližnjim planinama sa veoma blagom klimom. Sagrađen je u 16. vijeku, te posjeduje bogato istorijsko i kulturno naslijeđe. Tokom rata 1992 – 1995, grad Mostar je bio u velikoj mjeri razrušen, ali u poslijednjih nekoliko godina rekonstrukcijom  poprima svoj prijeratni izgled.
Agromediteranski fakultet počinje sa radom 1997/1998 akademske godine, kao članica  Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Početak rada se javlja kao potreba regije za mladim stručnjacima, koji će u agroekološkim uslovima submediteranskog dijela BiH razvijati specifičnu voćarsko-vinogradarsku i povrltlarsko-cvjećarsku proizvodnju..  Fakultet je  smješten u Univerzitetskom sportsko-rekreacionom centru "Midhad Hujdur – Hujka". 
Veliki potencijal mediteranskog dijela Bosne i Hercegovine sa specifičnom poljoprivrednom proizvodnjom i posebnostima agro-ekoloških uslova, nameću uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih kultura karakterističnih za ovo podneblje, kao i proizvodnju u zaštićenim prostorima. Agromediteranski fakultet nastoji da sa razvojem studijskih programa obrazuje stručnjake osposobljene za sve poslove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji hrane za vlastite potrebe i potrebe turizma.

Mostar is an economic, cultural, scientific, educative, transport and touristic center of Herzegovina. Built on riverside of Neretva and surrounded by mountains, it has mild climate. Founded in 16th century, it has rich historical and cultural monuments and architecture. After the 1992-1995 war, it was destroyed, but gradually it has been gaining its old look and prosperity. The great potential of the mediterranean part of Bosnia and Herzegovina with the specific features of agricultural production and agro-ecological conditions, imposed by growing annual and perennial crops are typical for this region, as well as production in greenhouses.   Agromediterranean faculty starts with work in the academic year 1997/1998, as a member of the University Džemal Bijedić in Mostar. Start  was initiated by the need for the region's young professionals, who will  be able to develop specific fruits, wine grapes , vegetables and  flowers production in sub-mediterranean part of Bosnia and Herzegovina.  The Faculty is located in the University sports and recreation center, "Midhad Hujdur -  Hujka.
The great potential of the mediterranean part of Bosnia and Herzegovina with the specific features of agricultural production and agro-ecological conditions, imposed by growing annual and perennial crops are typical for this region, as well as production in greenhouses. Agromediterranean faculty  strives to develop programs to educate professionals able to perform all tasks in the modern agricultural production of food for their own needs and the needs of tourism.

2. Teme/Main topics

• Agroekologija i organska poljoprivreda
• Voćarstvo-vinogradarstvo i vinarstvo
• Povrtlarstvo i cvjećarstvo
• Ljekovito i medonosno bilje i njihovi proizvodi
• Poljoprivredna tehnika i tehnologija

Radovi koji nisu izravno obuhvaćeni navedenim sekcijama ili temama, a spadaju u područje poljoprivrede biće uvršteni u jednu od postojećih sekcija

• Agroecology and Organic Agriculture
• Pomology-Viticulture and Enology
• Vegetable and floriculture
• Medicinal Herbs and Honey and their products
• Agricultural Engineering and Technology

Papers that are not directly covered by these sections or topics, and a fall in the area of agriculture will be allotted to one of the existing sections

3. Poziv za prijavu radova/Call for pappers

Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane autore i učesnike da abstrakte radova (najviše do 100 kucanih riječi) pošalju najkasnije do 15.07.2012. godine. Službeni jezici Konferencije su engleski, bosanski, srpski i hrvatski.

Organizing Committee would like to invite all potential authors and participants to submmit abstracts (up to 100 words), not later than July 15 th 2012. The official Conference languages are English, Bosnian, Serbian and Croatian.

4. Kontakt osoba/Contact person

Doc. dr. Semira Sefo
Doc. dr. Hanadija Omanović

5. Registration ICSA 2012

Registration ICSA 2012

6. Uputstvo za uplatu kotizacija / Instruction for conference fee peyment

KOTIZACIJA

Kotizacija obuhvata: zbornik radova sa konferencije s pratećim materijalima, prisustvo svim sekcijama i prezentacijama, osvježenje i piće dobrodošlice.

Kotizacija
Kotizacija za autore:................................ 100 KM
Kotizacija za ostale učesnike ................... 50 KM

Uplate za učesnike iz Bosne i Hercegovine

Broj žiro računa Agromediteranskog fakulteta: 3381002250555707
UniCredit Bank, Kardinala Stepinca bb 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
S naznakom: "Kotizacija za ICSA 2012"

/Na uplatnici navesti: Ime i prezime ICSA 2012**/

CONFERENCE FEE

The conference fee include: conference proceedings and accompanying materials, admission to all sessions and presentations, refreshments, and welcome drink.

Conference fee
Conference fee for authors:.............................50 €
Conference fee for other participants .............25 €


Conference fee f or abroad Participants

Client: Agromediteranski fakultet Univerzitet Džemal Bijedić
Bank : UniCredit Bank
Adress: Kardinala Stepinca bb 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
S.W.I.F.T. UNCRBA 22
IBAN: BA39 3381 0048 9009 1965

/With remark: Registration fee for ICSA 2012 ICSA 2012**/

7. Instrukcije za pisanje sažetka/Instruction for abstract writing ICSA 2012

8. Ostale informacije/Other information

Conference Proceedings / Zbornik radova
All accepted papers will be published in conference proceedings.
 
Official languages / Zvanični jezici
Official languages of conference are B/H/S and English.
 
Conference fee includes conference proceedings, conference materials, welcome drink. The registration does not include accommodation, it is the responsibility of the delegate to arrange their own accommodation. The list of suggested hotels will be available on the conference web-site www.af.unmo.ba
 
Deadlines / Rokovi
Title submission / prijava naslova rada..................................... June 20th 2012.
Submission of abstracts / dostava sažetka rada.......................... July 15th 2012.
Submission of the full paper / dostava rada................................ September 15th 2012.
Registration fee paymen / uplata kotizacije............................... October 1st 2012.
ICSA 2012.............................................................................. November 22th-24th 2012

DATUM KONFERENCIJE JE DEFINIRAN, 22, 23 i 24 NOVEMBAR 2012, mjesto Mostar
 
Conference date and place / Vrijeme i mjesto održavanja
City of Mostar is venue of this conference. Because of its mild climate and natural beauties, Mostar is very pleasent place during this part of year. It is becoming more and more touristic- oriented city. It is well known world wide by the Old Mostar Bridge which is a part of UNESCO World Heritage list.

9. Organizacioni komitet/Organizing commite

• Semira Sefo
• Hanadija Omanović
• Aida Behmen-Milićević
• Alma Rahimić
• Alisa Hadžiabulić
• Dženan Vukotić
• Jasmina Aliman
• Vedrana Komlen
• Alma Mičijević

10. Naučni odbor/Scientific comittee

Elvedin Edo Hanić
Elvir Zlomušica
Semira Sefo
Nezir Tanović
Nedžada Kosović
Hanadija Omanović
Semina Hadžiabulić
Ahmed Džubur
Alma Leto
Svjetlana Hadžić
Elma Temim
Jadranka Pejičić
Krsto Mijanović
Burhan Ozkan
Sezai Ercişli

11. Accomodation ICSA 2012

Hotel "ERO" - www.ero.ba



Hotel "Brstol" - www.bristol.ba


12. Social activity/Izleti

During the conference a touristic visit has been planned, to the Old Town Mostar (the Old Bridge), Blagaj, the old town of Pocitelj, National park of nature Hutovo blato, Ethno village in Medugorje, Kravice waterfalls. Please register for the social activities before November 1st, on conference e-mail icsa@unmo.ba). 

http://www.hercegovina.ba/