FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
9

Bodovi do završog ispita izpredmeta "Poljoprivredna toksikologija"

Obavještenja

Redni broj

Broj indexa

Prisustvo na nastavi

Seminarski rad i aktivnost

I test

II test

Bodovi do završnog testa

1.

AB160010

10

10

20

20

60

2.

AB160012

10

10

20

20

60

3.

AB160008

10

10

18

10

48

4.

AB160036

7

10

17,5

20

54,5

5.

AB160004

4

10

13,5

10

37,5

6.

AB160047

7

10

18

5

40

7.

AB160007

10

10

19

10

49

8.

AB140038

8

10

16

5

39

9.

AB160042

7

10

16

3

36

10

AB160043

8

10

16

10

44

11.

AB160049

5

10

11,5

2

28,5

12.

AB160044

5

10

7

20

42

13.

AB160050

10

10

12

2

34

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.