FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

okt
11

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA RASADNIČARSTVOODRŽANOG 10.10.2017.

Rezultati ispita

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ  PREDMETA RASADNIČARSTVO

Voćarsko-vinogradarski smjer

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

 

Studenti koji nisu položili

Hebibović Nudžejma

AB140001

11

ODRŽANOG 10.10.2017.

 

 

Povrtlarsko-cvjećarski smjer

ODRŽANOG 10.10.2017.

 

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

Studenti koji su položili

1.

Berbić Selma

AB130001

24

Studenti koji nisu položili

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmeni dio ispita održat će se  u četvrtak  12.10.2017. u 11  sati

________________________  

 prof.dr.Semina Hadžiabulić 

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.