FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
O Fakultetu
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Naučni skupovi
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

jan
20

KONKURS za izbor spoljnih saradnika

Konkursi
Agromediteranski fakultet
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
Na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta broj: 230-1-637-4/09 od 31.12.2009. godine
raspisuje
 
KONKURS
za izbor spoljnih saradnika
 
u nastavnim i saradničkim zvanjima, za angažovanje u nastavnom procesu u ljetnom semestru školske 2009/2010. godine.
 
Nastavnik, u svim zvanjima, za predmet:
 
1. Biohemija, 30 sati nastave
1 izvršilac
2. Povrtlarstvo, 30 sati nastave
 
3. Specijalno povrtlarstvo, 30 sati nastave
 
4. Ishrana biljaka, 30 sati nastave
1 izvršilac
5. Specijalno cvjećarstvo, 30 sati nastave
 
6. Pejsažna arhitektura, 30 sati nastave
 
7. Uređenje zemljišta i irigacije, 30 sati nastave
1 izvršilac
8. Pedologija, 45 sati nastave
1 izvršilac
 
Saradnik (asistent ili viši asistent) za predmet:
 
1. Povrtlarstvo, 30 sati vježbi
 
2. Specijalno povrtlarstvo, 30 sati vježbi
 
3. Uređenje zemljišta i irigacije, 30 sati vježbi
1 izvršilac
 
Za predmete pod rednim brojevima 2. i 3., te 5. i 6. Nastavnik, u svim zvanjima, angažovat će se 1 izvršilac, te za predmete pod rednim brojevima 1. i 2. Saradnik (asistent ili viši asistent) će se angažovati 1 izvršilac.
 
Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente:
1. Rodni list,
2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
3. Odluku o izboru u nastavno ili saradničko zvanje
 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja (do 28.01.2010. godine) na Web stranici Fakulteta i Univerziteta.
 
Prijave na Konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
Agromediteranski fakultet
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
USRC "Midhad Hujdur-Hujka"
88104 Mostar
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.