Oglasna tabla

5 weeks ago, 19.07.2018 at 10:00 | Rezultati ispita

18.07.2018 at 10:19 | Rezultati ispita

17.07.2018 at 13:21 | Rezultati ispita

16.07.2018 at 15:31 | Obavještenja

16.07.2018 at 9:47 | Bez kategorije

13.07.2018 at 11:46 | Rezultati ispita

12.07.2018 at 12:47 | Bez kategorije

Rezultati završnog testa iz predmeta Ekološko voćarstvo od  10.7.2018. godine

 

Redni broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj ostvarenih bodova

Ocjena

1.        

Ibrahimović Ramo

AB 160044

26

6

2.        

Atić Muharem (P)

AB150021

27

6

                                                                                                         

                                                                         Iz kabineta

 


12.07.2018 at 12:46 | Bez kategorije

Rezultati završnog testa iz predmeta Ekološko voćarstvo od  10.7.2018. godine

 

Redni broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj ostvarenih bodova

Ocjena

1.        

Ibrahimović Ramo

AB 160044

26

6

2.        

Atić Muharem (P)

AB150021

27

6

                                                                                                         

                                                                         Iz kabineta

 


12.07.2018 at 12:45 | Rezultati ispita

12.07.2018 at 12:43 | Bez kategorije