FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
O Fakultetu
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Naučni skupovi
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Nastavni planovi
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
UNMO:Forum

Nastavni planovi

Postdiplomski studij se izvodi prema nastavnom planu i programu postdiplomskog studija koji donosi Fakultet uz saglasnost Univerziteta i traje dvije godine (četiri semestra). Nastavni program magistarskog studija obuhvata teorijsko-metodološke sadržaje i naučni rad.

Ekologija i upravljanje okolišem
Voćarstvo
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.