FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
O Fakultetu
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Naučni skupovi
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Nastavni planovi
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

Nastavni planovi

Postdiplomski studij se izvodi prema nastavnom planu i programu postdiplomskog studija koji donosi Fakultet uz saglasnost Univerziteta i traje dvije godine (četiri semestra). Nastavni program magistarskog studija obuhvata teorijsko-metodološke sadržaje i naučni rad.

Ekologija i upravljanje okolišem
Voćarstvo
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.