FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
O Fakultetu
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Naučni skupovi
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
Masinski fakultat

Međunarodna saradnja

Nastavni kadar ovog Fakulteta je uspostavio mnoge kontakte i ostvario nastavnu i stručnu saradnju sa institucijama iz regiona, te Evropske Unije. Ta saradnja započeta kontaktima sa BOKU Univerzitetom u Beču, pa sa Akdeniz Univerzitetom Antalya Turska, nastavljena preko TEMPUS projekata, FP6 projekta SEEWIND, Norwegian SEE Programme in Agriculture, SIDA-Swedish International Development Agency i Nordijske Banke gena,  USAID-a, CZDA-Češke razvojne agencije, projekata sa ambasadama, TIKA-Turske razvojne agencije. Trenutno Fakultet učestvuje kao partner na dva ERASMUS+ Capacity Building projekta LANDS i BUGI.

Fakultet ima potpisan Sporazum o saradnji sa:

·         Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo (UES)

·         Slovak University of Agriculture (SUA)

·         Poljoprivredni institute Republike Srpske (AIRS)

·         Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac (VTSPO)

·         Agricultural University of Athens (AUA)

·         Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac (VPSSA)

·         Institut za krmno bilje Kruševac (IKB)

·         Fakultet za biofarming Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd (FBF)

·         University of Szeged, Faculty of Agriculture (USZ)

·         Institu za stočarstvo Zemun (IAH)

·         Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje (VSVR)

·         Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL)

·         Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (VPPŠ)

·         Zapadnobalkanski institut (WEBIN)

 

Međunarodna saradnja nam je pomogla pri nabavci opreme za lakše izvođenje nastave, za studijska putovanja i obuku kako nastavnog osoblja tako i studenata.

Preko programa za razmjenu nastavnog osoblja i studenata MEVLANA, ERASMUS i CEPUS na našem Fakultetu su boravili studenti iz Turske, Češke, Španije i Italije, kao i nastavnici iz Turske, Češke, Poljske... Naši studenti preko istih programa razmjene su boravili i borave u Turskoj, Španiji i Italiji.

 

 

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.